TaxonAnalyzer

TaxonAnalyzer

TaxonAnalyzer er en række moduler til tekstanalyse.

  • Modulet Klassifikation - finder emne-id. efter KLE, FORM eller egen taksonomi.
  • Modulet CPR - finder CPR/CVR-nr. i teksten.
  • Modulet OCR - konverterer indscannede dokumenter til tekst.
  • Kundespecifikke moduler -  f.eks. udtræk af sagsnr. fra teksten.

 
TaxonAnalyzer er en sikker web service, som kaldes af jeres system(er). De fundne metadata bruges i forbindelse med automatisk postfordeling (se nedenfor), automatisk opmærkning af hjemmesider og intranet samt alle de steder, hvor der er behov for struktureret datahåndtering.
 
 

Input management og automatisk postfordeling

TaxonAnalyzer bruges blandt andet af vores samarbejdspartnere til automatisk postfordeling.
 
Vores samarbejdspartnere har deres egen input manager, som bruger TaxonAnalyzer til at berige posten med metadata, som f.eks. emne, CPR/CVR-nummer, og flere. Disse metadata styrer så selve postfordelingen til de rette modtagere.
 
 
 
Vil du vide mere? Ring til os på 2390 5400.

 

TaxonAnalyzer

Opmærkning
Tekstanalyse
OCR
Præjournalisering